top of page

כיפות ותשמישי קדושה

אז למה אנחנו משקיעים על בגד ממותג או על רהיט חדש ועל דברים שהם הקדושה של הבית אנחנו מתפשרים?
מזוזות,כיפות,הדלקת נרות לכבוד שבת 
בהם יש עניין להדר במצווה 

bottom of page